Vässa dina kunskaper

Visma Commerce är marknadsledande inom utbildningar mot offentlig sektor. Vi erbjuder flexibla utbildningar baserade på deltagarnas kompetensbehov och förkunskaper. Från grundutbildning inom LOU och seminarier, till skräddarsydda kompetenslösningar.