Certifierad anbudsgivare

Avancerad utbildning

I Certifierad Anbudsgivare arbetar du intensivt under tre heldagar med den teoretiska tillämpningen samt praktiska- och strategiska komponenter för att lyckas med din anbudsgivning. Utöver lagkunskap och analyser arbetar du med utmanade problemlösning i workshops. Utbildningen ges exklusivt för maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle för att kunna göras mer djupgående och individuell i mindre grupper. Detta säkerställer än mer kvalitet och kompetenshöjning.

Ur innehållet

DAG 1

Teori LOU/LUF

 • Anskaffningsprocessen
 • Vilka omfattas av lagarna och vad ska upphandlas
 • Grundprinciper
 • Upphandlingsförfaranden
 • Förfrågningsunderlaget
 • Annonsering och tidsfrister
 • Kommunikation under upphandlingen
 • Rättelser och kompletteringar
 • Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
 • Överprövning och skadestånd
 • Ogiltighetsförklaring

DAG 2

Fördjupning LOU/LUF

 • Ramavtal - olika modeller och deras användning
 • Anbudsutvärdering
 • Utvärderingsmodeller

Hur skrivs attraktiva anbud

 • Anbudsprocessens olika delar
 • Hur struktureras anbudsarbetet på ett bra sätt
 • Hur analyseras förfrågningsunderlag
 • Hur presenteras företaget
 • Hur underlättar man för upphandlaren

DAG 3

Workshop 
Proaktiv försäljning

 • Analys av marknaden
 • Marknadsföring mot offentlig sektor
 • Hur kan förfrågningsunderlaget påverkas
Nästa utbildningstillfälle (se fler utbildningstillfällen nedan) 22 oktober 2019, 09:00 - 24 oktober 2019, 16:00, Göteborg
Pris

19 900 kr exkl. moms

Tid

3 heldagar

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen.

Nivå

Fördjupningsutbildning

Utrustning

Vid workshop dag 3 krävs dator.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målsättning

Efter genomförd utbildning har du god kännedom om upphandlingsreglerna och hur du kan arbeta proaktivt med din försäljning mot offentlig sektor. Du har kunskap om vad som krävs för att vinna affärer mot offentlig sektor.

Målgrupp

Företagare, Bid Managers, Anbudsskrivare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor.

Kompetenstrappan

Det är en fördel att inneha baskunskaper i LOU innan. Efter denna tre dagars intensiva utbildning rekommenderar vi vår Avancerade fördjupningsutbildning Affärs- och upphandlingsjuridik.

Kommande utbildningstillfällen
 • 12 november - 14 november, Stockholm (FULLSATT)
 • 19 november - 21 november, Malmö
 • 10 december - 12 december, Stockholm