Certifierad anbudsgivare

Avancerad utbildning

Har du behov av att snabbt förbättra dina kunskaper i offentlig upphandling och hur man vinner affärer med offentlig sektor? Certifierad anbudsgivare är en tredagarsutbildning som innehåller de komponenter som krävs för att lyckas med sin anbudsgivning.

Se en film om Certifierad Anbudsgivare

Ur innehållet

DAG 1

Grunder i LOU/LUF

 • Anskaffningsprocessen
 • Vilka omfattas av lagarna och vad ska upphandlas
 • Grundprinciper
 • Upphandlingsförfaranden
 • Förfrågningsunderlaget
 • Annonsering och tidsfrister
 • Kommunikation under upphandlingen
 • Rättelser och kompletteringar
 • Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
 • Överprövning och skadestånd
 • Ogiltighetsförklaring

DAG 2

Fördjupning LOU/LUF

 • Ramavtal - olika modeller och deras användning
 • Anbudsutvärdering
 • Utvärderingsmodeller

Hur skrivs attraktiva anbud

 • Anbudsprocessens olika delar
 • Hur struktureras anbudsarbetet på ett bra sätt
 • Hur analyseras förfrågningsunderlag
 • Hur presenteras företaget
 • Hur underlättar man för upphandlaren
 • Elektronisk anbudsgivning - skillnad mot traditionella anbud
 • Trender inom lagstiftning

DAG 3

Workshop 
Proaktiv försäljning

 • Analys av marknaden
 • Marknadsföring mot offentlig sektor
 • Hur kan förfrågningsunderlaget påverkas

För att möjliggöra fördjupning och diskussioner genomförs utbildningen med maximalt 12 deltagare. Samtliga dagar innehåller praktiska övningar.

14 november 2017, 10:00 - 16 november 2017, 16:00, Stockholm
Pris

19900 kr exkl. moms

Vad

Fördjupningsutbildning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utrustning

Medtag bärbar dator då delar av materialet kommer att delas ut på USB-minne och det vid workshop dag 3 krävs dator.

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Företagare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor.

Målsättning

Efter genomförd utbildning har du god kännedom om upphandlingsreglerna och hur du kan arbeta proaktivt med din försäljning mot offentlig sektor. Du har kunskap om vad som krävs för att vinna affärer mot offentlig sektor.

Kommande utbildningstillfällen
 • 21 november - 23 november, Göteborg
 • 28 november - 30 november, Malmö
 • 5 december - 7 december, Stockholm