Public Bid Manager

Avancerad utbildning

Här är programutbildningen för dig som vill bli expert på anbudsgivning och göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting, Business to Government, B2G.

"Anbudsgivaren är certifierad Public Bid Manager". Detta har blivit en kvalitetsfaktor och referens i anbud till svenska myndigheter.

Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen av IHM Business School, näringslivets affärsskola, och Mercell Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling.

Utbildningen ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Du får en djupgående förståelse för produktlivscykelkurva, lönsamhetsanalys och proaktiva och långsiktiga försäljningsmetoder. Projektarbete görs under professionell handledning.

Omfattning

11 dagar under ca 6 månader parallellt med ditt ordinarie arbete. Dagarna är uppdelade i sex moduler, med två dagar vardera, och tar plats var fjärde vecka på distans. 

  • Modul 1 - Affärsmannaskap 
  • Modul 2 - Offentlig sektor som kund 
  • Modul 3 - Proaktiv försäljning
  • Modul 4 - Juridik
  • Modul 5  - Anbudsmetodik
  • Modul 6 - Redovisning av affärsprojekt (en dag)

Certifikat

Efter avslutade studier och godkänt affärsprojekt erhålls ett utbildningscertifikat.

Lyssna på våra utbildare Johan och Günther!

Mer information om Public Bid Manager?

Kontakta oss på 0771-440 200 eller utbildning.opic@mercell.com.

Parallellt med utbildningen genomförs ett individuellt affärsprojekt under handledning av IHM. Arbetet presenteras både muntligt och skriftligt. IHM Business School Stockholm.

Gör som Josefine - bli certifierad Public Bid Manager

Josefine Hallin jobbar som Bid Manager på Samhall. Här delar hon med sig om hur de lyckades bygga en effektiv public bid-organisation som resulterat i fler vinnande anbud och mer sysselsättning åt bolagets medarbetare! Det började när hon skulle certifiera sig som Public Bid Manager. Läs intervjun här 

Public bid manager

Nästa kursstart
Pris

69 000 kr exkl. moms

Gratis prova-på tillfälle

Välkommen på gratis prova-på tillfälle, läs mer här

Nivå

Fördjupningsutbildning

Tid

Kursen löper under en 6 månadersperiod

Datum Moduler

Modul 1 - Affärsmannaskap med Günther Hiltman
31 augusti - 1 september 2023

Modul 2 - Offentlig sektor som kund med Maria Karlsson
21-22 september 2023

Modul 3 - Proaktiv försäljning
12-13 oktober 2023

Modul 4 - Juridik
9-10 november 2023

Modul 5 - Anbudsmetodik
30 november - 1 december 2023

Modul 6 - Redovisning av affärsprojekt
14 december 2023

Plats

Vid din dator (Distansutbildning)

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som har en eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera avsaknad av teoretiska meriter. Boka personligt möte för rådgivning.

Målgrupp

Du som söker ska ha ett projekt- eller verksamhetsansvar, arbeta i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

Målsättning

Du som söker ska ha ett projekt- eller verksamhetsansvar, arbeta i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.