Företagsförlagd Utbildning & Workshop

Företagsanpassad

En konfigurerad utbildning som ger dig ökade kunskaper om tex upphandlingsregler, lagar och förordningar att ha full kontroll på mm. Fullt företagsanpassad med mer eller mindre fokus på strategier kring proaktiv försäljning till offentlig sektor; hur och när får man bearbeta en myndighet? Hur ska man tänka? Efter utbildningen har ni möjligheten att förbättra era anbud så att ni vinner fler affärer mot offentlig sektor.

Fördelen med utbildning på hemmaplan är att önskemål och problem kan ventileras ingående och öppet, vilket ger ett bättre utbildningsresultat som kan användas direkt i verksamheten. Dessutom kan utbildningen skräddarsys efter era behov så att ni får ut maximal effekt av utbildningen. Se nedan två olika exempel på tidigare utbildningar.

Exempel ur önskat innehåll med fokus på upphandlingsregler

 • Anskaffningsprocessen – skillnad/likhet mellan LOU och privata inköp
 • Grundläggande principer för offentlig upphandling
 • Skillnader mellan LOU och LUF
 • Kommunikation mellan upphandlare och leverantörer under upphandlingen
 • Prövning av anbud – vad bedöms i affären?
 • Vad innebär lägsta pris?
 • Förtydligande av anbud – en rättighet?
 • Överprövning och skadestånd – hur gör man?
 • Ogiltighetsförklaring av ingångna avtal – konsekvens vid försäljning
 • Relationer till offentliga upphandlare – vilka kontakter kan man ta?

Exempel ur önskat innehåll med fokus på proaktiv försäljning

Optimera och vitalisera din marknadsföring och försäljning mot offentlig sektor. Vi lär dig vad som krävs för att gå från reaktiv till proaktiv försäljning.

 • Hur skapar du en effektiv marknadsföring och försäljning mot offentlig sektor, som befintlig och som potentiell leverantör?
 • Vilka argument ska användas?
 • Vad är köparsidan intresserad av?
 • Hur kan du påverka förfrågningsunderlaget innan upphandlingen?
 • Hur ser bra förfrågningsunderlag ut? På många sätt. Vi visar exempel!
 • Checklista vid anbudsgivning
Nästa tillfälle Kontakta oss för skräddarsytt tillfälle
Pris

Kontakta för offert

Nivå

Företagsanpassad

Tid

Enligt offert

Plats

Distans eller enligt överenskommelse

Målgrupp

Företagare, Anbudsgivare, Bid Managers och säljare som lämnar anbud till offentlig sektor.

Målsättning

Den varierar beroende på utbildningens innehåll. Ett vanligt mål är att få ökade kunskaper om upphandlingsreglerna och hur den kunskapen kan användas praktiskt vid anbudsgivning. En annan målsättning är att deltagarna ska förstå vilka möjligheter som finns vid försäljning till offentlig sektor.