Public Bid Manager

Avancerad utbildning

Här är programutbildningen för dig som vill bli expert på anbudsgivning och göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting, Business to Government, B2G.

"Anbudsgivaren är certifierad Public Bid Manager". Detta har blivit en kvalitetsfaktor och referens i anbud till svenska myndigheter.

Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen av IHM Business School, näringslivets affärsskola, och Mercell Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling.

Utbildningen ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Du får en djupgående förståelse för produktlivscykelkurva, lönsamhetsanalys och proaktiva och långsiktiga försäljningsmetoder. Projektarbete görs under professionell handledning.

Omfattning

11 dagar under ca 6 månader parallellt med ditt ordinarie arbete. Dagarna är uppdelade i sex moduler, med två dagar vardera, och tar plats var fjärde vecka på distans. 

  • Modul 1 - Affärsmannaskap 
  • Modul 2 - Offentlig sektor som kund 
  • Modul 3 - Proaktiv försäljning
  • Modul 4 - Juridik
  • Modul 5  - Anbudsmetodik
  • Modul 6 - Redovisning av affärsprojekt (en dag)

Certifikat

Efter avslutade studier och godkänt affärsprojekt erhålls ett utbildningscertifikat.

Lyssna på våra utbildare Johan och Günther!

Mer information om Public Bid Manager?

Kontakta oss på 0771-440 200 eller utbildning.opic@mercell.com.

Parallellt med utbildningen genomförs ett individuellt affärsprojekt under handledning av IHM. Arbetet presenteras både muntligt och skriftligt. IHM Business School Stockholm.

Nästa kursstart 26 januari 2023, 08:00 - 16:00, Distansutbildning
Pris

69 000 kr exkl. moms

Gratis prova-på tillfälle

Välkommen på gratis prova-på tillfälle, läs mer här

Nivå

Fördjupningsutbildning

Tid

Kursen löper under en 6 månadersperiod

Datum Moduler

Modul 1 - Affärsmannaskap med Günther Hiltman
26-27 januari 2023

Modul 2 - Offentlig sektor som kund med Maria Karlsson 16-17 februari 2023

Modul 3 - Proaktiv försäljning
16-17 mars 2023

Modul 4 - Juridik
30-31 mars 2023

Modul 5 - Anbudsmetodik
27-28 april 2023

Modul 6 - Redovisning av affärsprojekt
12 maj 2023

Plats

Vid din dator (Distansutbildning)

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som har en eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera avsaknad av teoretiska meriter. Boka personligt möte för rådgivning.

Målgrupp

Du som söker ska ha ett projekt- eller verksamhetsansvar, arbeta i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

Målsättning

Du som söker ska ha ett projekt- eller verksamhetsansvar, arbeta i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.