Lagen om offentlig upphandling & skriva anbud

Grundutbildning

Ta första steget och lär dig grunderna till Lagen om offentlig upphandling och om hur du ska arbeta med att skriva anbud.

Ur innehållet

 • Offentlig sektor som kund - är det något för dig?
 • Vad du som leverantör måste veta om upphandlingslagarna
 • Inköpsprocessen ur upphandlarens och leverantörens perspektiv
 • Upphandlingsdokumentet - vad det innehåller och betyder för dig som leverantör
 • Uteslutning, kvalificering och utvärdering
 • Avtal och Ramavtal
 • Grundläggande krav på ett anbud
 • Hur gör du ert anbud attraktivt
 • Hur arbetar vinnande företag?
 • Hur undviks vanliga misstag i anbudet?
Nästa tillfälle 11 februari 2020, 09:00 - 16:00, Stockholm (FULLSATT)
Pris

6 900 kr exkl. moms

Nivå

Grundutbildning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 heldag

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Företagare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor och samtliga inom organisationen som på ett eller annat sätt involveras i företagets anbudsprocess.

Målsättning

Efter genomförd utbildningsdag har du fått grundläggande kunskaper och insikt i hur du skall granska förfrågningar och påbörja anbudsarbetet mot offentlig kund.

Kompetenstrappan

Denna utbildningsdag ligger som första block i kompetenstrappan eller gås fristående. Som deltagare är du helt ny till LOU. Vid ytterligare önskad kompetenshöjning kan du lämpligtvis deltaga i Certifierad Anbudsgivare.

Kommande utbildningstillfällen
 • 19 mars, Stockholm
 • 15 april, Malmö
 • 29 april, Stockholm
 • 14 maj, Göteborg
 • 2 juni, Stockholm