Behandling av personuppgifter

Här hittar du Mercell Commerces principer för behandling av personuppgifter (Integritetssmeddelande) inom ramen för Opic-tjänsterna / Here you will find Mercell Commerce's principles for the processing of personal data (Privacy statement) within the Opic services.