Anbudsgivarkonto

Elektronisk upphandling effektiviserar processen för alla inblandade. Allt fler myndigheter väljer att genomföra sina upphandlingar elektroniskt.

Opic samlar in grundläggande information om upphandlingar från alla upphandlingsystem som myndigheterna använder. Leverantören bevakar sin intressanta upphandlingar i Opic men måste ofta via en länk logga in i det aktuella upphandlingssystemet för att få hela förfrågningsunderlaget.

Det vanligaste upphandlingssystemet i Sverige är TendSign. Ofta vill upphandlarna ha in anbuden direkt i TendSign för att lättare hålla ordning på dem. För att underlätta anbudsgivning har vi skapat en särskild avdelning i systemet som kallas TendSign Anbud. Det är kostnadsfritt i grundversionen men har även har en mer avancerad nivå, TendSign Anbud Plus.

Opic Anbudsgivarkonto