Visma Commerce är ett dotterbolag i Vismakoncernen

Visma Commerce är Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster. Bolaget hanterar årligen cirka 30 000 upphandlingar till ett värde av över 600 miljarder SEK. Fler än 40 000 anbud lämnas samtidigt i vårt upphandlingssystem. Vi hanterar även 100 000 ordrar och 300 000 fakturor till ett transaktionsvärde av 7 miljarder SEK.