Vad är förhandlat förfarande?

Förhandlat förfarande är ett förfarande över tröskelvärdena där den upphandlande myndigheten/enheten inbjuder utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i deras anbud.

Det finns två typer av förhandlade förfaranden: med respektive utan annonsering. För att skilja dem åt kallas ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i regel bara för “förhandlat förfarande”, medan ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering ofta omnämns “direktivstyrd direktupphandling” eller bara “direktupphandling”.