Vad är förhandlat förfarande?

I undantagsfall tillåter regelverket för offentliga upphandlingar att en upphandlande myndighet eller enhet förhandlar med ett antal leverantörer om vissa villkor i deras anbud. Det är bland annat tillåtet om upphandlingen omfattar formgivning eller innovativa lösningar. Det finns två olika former av sådana så kallade förhandlade förfaranden: med respektive utan annonsering. I ett förhandlat förfarande med föregående annonsering bjuder den upphandlande myndigheten eller enheten in ett antal utvalda leverantörer för att förhandla om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Ett förhandlat förfarande utan annonsering kallas även direktupphandling.

Förhandlat förfarande med/utan annonsering på engelska

Negotiated procedure with/without prior publication

Gå tillbaka till alla ord