“Opic är helt överlägset när det kommer till att inte missa en enda upphandling”

Interimsbyrån Brightmill är en av landets ledande rekryteringsbolag i sin nisch: interim management. Ungefär en fjärdedel av deras uppdrag är inom offentlig sektor. Med Opic är de säkra på att inte gå miste om nya, potentiella affärsmöjligheter. 

Sedan vd och grundare Henrik Engstam Phalén startade Brightmill 2011 har saker och ting rört sig framåt snabbt. Idag omsätter bolaget 62 miljoner kronor. Endast fyra personer sköter all rekrytering och administration. Hur det går ihop? Smarta, digitala processer och väldigt höga krav på rätt IT-system. Henrik, som själv har en bakgrund från IT-branschen, berättar mer.

“Allt måste bara klaffa, när det kommer till våra systemstöd. Inte minst när det gäller så kritiska frågor som offentliga upphandlingar, vilket vi bygger en fjärdedel av våra intäkter på.”

Brightmill har använt Opic under sex års tid

Brightmill har använt Opic under sex års tid. 

 “Vi provade faktiskt en konkurrerande tjänst under en kortare period. Vi valde sedan att gå tillbaka till Opic. Anledningen var att Opic är helt överlägset när det kommer till att inte missa en enda upphandling. Det är en avgörande detalj för oss; i vårt fall är det inte acceptabelt att missa en möjlighet. Vi kan inte utsätta oss för risken att inte få kännedom om relevanta upphandlingar i notifieringsflödet.”

Notiserna skapar trygghet

Systemets notisfunktion är till stor hjälp för Brightmills medarbetare Hanna, som ansvarar för upphandlingarna.

“Hon har juristbakgrund och är en stjärna på offentliga upphandlingar. I Opic får vi notifieringar om alla nya upphandlingar som kan vara intressanta för oss. I steg två gör vi en bedömning av om vi ska lämna anbud eller inte. Med Opic är vi säkra på att vi får notiser om alla upphandlingar som är relevanta för oss. Det skapar trygghet.”

Pröva Opic Upphandlingskoll du med