Webbinar om rättspraxis

- vad du som anbudsgivare bör känna till om de senaste domarna inom offentlig upphandling

Hur kan jag dra nytta av aktuella domslut vid försäljning till offentlig sektor?

Syftet med webbinariet är att förmedla de praktiska konsekvenserna av aktuella domar inom offentlig upphandling. Att vara medveten om hur upphandlingar och krav har bedömts i domstol är användbart för dig som leverantör. Kunskapen kan nyttjas vid såväl det proaktiva arbetet inför en upphandling, som när det är dags att formulera sitt anbud.

Att vara uppdaterad om lagstiftningen ger stöd till det strategiska arbetet med att optimera försäljningsinsatserna och vi vänder oss därför även till dig som är ansvarig för affären mot mot offentlig sektor.

Webbinariet hålls av Johan Svedberg, expert inom offentlig upphandling. Upphandlings- och affärsjurist på Procbid.

Innehåll/agenda

  • Hur fattar man beslut i överprövningsprocesser?
  • Vad säger de senaste domarna om bl. a. referenser, ramavtal och direktupphandling?
  • Vilka blir konsekvenserna för anbudsgivare?

Det kommer finnas tid att ställa frågor.

Nästa tillfälle Inga kommande utbildningstillfällen
Pris

1 995 kr exkl. moms

Plats

Vid din dator