Vad är ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag är det underlag som en upphandlande myndighet lämnar till leverantörerna. Dokumentet, som även kallas upphandlingsdokument eller anbudsförfrågan, ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen.

Med hjälp av förfrågningsunderlaget säkerställer den upphandlande myndigheten att upphandlingen tillgodoser verksamhetens behov, utnyttjar konkurrensen på marknaden samt genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.