Vad är ett avropsavtal?

Avropsavtal är en beställning som görs från de leverantörer som har tecknat ramavtal med en upphandlande myndighet/enhet. Ett annat ord för denna beställning är avropsorder. Ett avropsavtal innehåller vanligtvis information om bland annat priser, leveransvillkor och avtalsperiod.

Avropsavtal på engelska

Call-off agreement

Gå tillbaka till alla ord