Vad är ett avropsavtal?

Begreppet avropsavtal används i praktiken på två olika sätt. Aktörer kan använda det som en benämning för kontrakt som grundar sig på ett ramavtal. Det kan även användas som benämning för ramavtal från vilket organisationen tilldelar kontrakt.

Ett avropsavtal är, per definition, detsamma som ett ramavtal.
Det är alltså ett avtal som definierar villkoren för ett kontrakt som ska tilldelas under en viss tidsperiod.

Det är dock värt att nämna att avropsavtal inte är ett upphandlingsrättsligt begrepp, och att termerna ramavtal och kontrakt är att föredra för att undvika eventuella missförstånd.

Avropsavtal på engelska

Call-off agreement

Gå tillbaka till alla ord