Vad är ett avropsavtal?

Avropsavtal är en vanligt förekommande form av ramavtal som innebär att köparen inom en överenskommen tidsperiod har rätt att beställa, det vill säga avropa, en viss kvantitet av de produkter eller tjänster som omfattas av det aktuella avropsavtalet. Ett annat ord för denna beställning är avropsorder. Ett avropsavtal innehåller vanligtvis information om bland annat priser, leveransvillkor och avtalsperiod.

Avropsavtal på engelska

Call-off agreement

Gå tillbaka till alla ord