Vad är en CPV-kod?

Varje produkt eller tjänst som upphandlas har en egen sifferkod, en så kallad CPV-kod. Detta är den gemensamma terminologi som används vid en offentlig upphandling och har antagits av EU.