Vad är en anbudsutvärdering?

En anbudsutvärdering är den viktigaste delen i en upphandling. Det är den utvärdering som en upphandlande myndighet eller enhet gör av de inkomna anbuden från samtliga leverantörer, för att utse det anbud som bäst motsvarar det efterfrågade behovet i ett upphandlingsunderlag.

Syftet med en anbudsutvärdering är att bedöma de inkomna anbudens konkurrenskraft och att utse det vinnande anbudet. Valet av utvärderingsgrund bör utgå från den upphandlande myndigheten eller enhetens marknadsanalys.