Vad är en anbudsprövning?

Vad är en anbudsprövning?

En anbudsprövning är en kontroll av att leverantören uppfyller de krav på den vara eller tjänst som ska upphandlas. Samtliga krav i ett upphandlingsdokument måste uppfyllas. Anbud som inte uppfyller kraven får inte antas utan ska förkastas.