Vad är cirkulär upphandling?

Vad är cirkulär upphandling?

Cirkulär upphandling innebär att genom upphandling gynna cirkulära system, samt upphandling av produkter med cirkulära egenskaper utifrån hållbarhetskriterier, det vill säga produkter och varor med en design som förebygger avfall. Detta betyder bland annat att

  • produkterna består av åter­använt, återvunnet eller biobaserat material
  • materialet inte förlorar i kvalitet vid återvinning
  • produkterna kan användas länge
  • produkterna är enkla att reparera, uppgradera och återvinna