Hur skriver man ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag är det underlag som en upphandlande myndighet lämnar till leverantörerna. Dokumentet, som även kallas upphandlingsdokument eller anbudsförfrågan, ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen.