Hur skriver man ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag lämnas av upphandlande myndigheter till leverantörerna för att säkerställa att upphandlingen ar hänsyn till verksamhetens behov, uttnyttjas konkurrensen på marknaden samt att den genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt. 

Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på leverantören och på den vara eller tjänst som upphandlas.