Kortfattat: Hur går en upphandling till?

Varje år köper den svenska offentliga sektorn varor och tjänster för minst 800 miljarder kronor. Dessa inköp av varor och tjänster regleras av ett antal lagar och förordningar som syftar till att alla leverantörer ska behandlas jämlikt. Såhär brukar en upphandlingsprocess ta form: 

Det första steget i en offentlig upphandling är oftast att en offentlig verksamhet har ett behov som den inte vill eller kan lösa själv, och tar då beslut om att göra en upphandling. För att kunna upphandla rätt tjänster eller varor utför verksamheten en behovsanalys för att formulera krav på det som ska köpas in. Kraven sammanställs och vid behov annonseras upphandlingen för potentiella företag att lämna anbud på. 

Läs vidare för att ta reda på vad som avgör huruvida en upphandling behövs annonseras eller inte, hur anbudsutvärderingen går till och vad som skiljer offentliga inköp och upphandlingar från privata.