Nya LOU är här

20 december, 2016

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för uppskattningsvis 634 miljarder kronor, enligt Konkurrensverket. De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen. Nu har vi den här - nya LOU! 

Vill du ta del av den så finns den tillgänglig här via länken: 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling