Del 4: Nyheter/förändringar i LOU kapitel 5 och 6

03 maj, 2016

Det nya femte kapitlet rör tröskelvärden och innehåller inga väsentliga ändringar. Då finns det mer att ösa ur i det nya kapitel 6 med titeln Upphandlingsförfaranden.

Det var en from förhoppning att det skulle bli valfritt att välja förhandlad upphandling även i LOU men så blev inte fallet. De nya reglerna medför dock ökade möjligheter att välja förhandlad upphandling med föregående annonsering. Förfarandet ska bland annat få användas om behovet inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar. Den bestämmelsen innebär en betydligt större möjlighet än tidigare att göra förhandlad upphandling.

Tyvärr är de svenska upphandlarna väldigt försiktiga, eller i det närmaste oroliga, när det kommer till användning av förhandling. Det kommer därför krävas att leverantörerna framhäver möjligheterna till bättre affärer för att ändringen verkligen ska ge avsedd effekt.

Även konkurrenspräglad dialog ges lite större svängrum och får användas på samma villkor som det förhandlade förfarandet med föregående annonsering.

En av de mer omtalade nyheterna i LOU är förfarandet innovationsparterskap. Tanken är att möjliggöra en långsiktigt partnerskap både för forskning, utveckling och förhoppningsvis köp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad. Ur ett svenskt perspektiv kan det leda tanken till tidigare samarbeten mellan LM Ericsson och Televerket där man gemensamt utvecklade produkter inom telekommunikationsområdet.

En förutsättning för att innovationspartnerskap ska få användas är emellertid att det som upphandlas ska tillgodose behov som inte kan hanteras genom redan existerande lösningar på marknaden. Det är ett mycket högt krav som gör att det som ska upphandlas närmast kommer befinna sig på en patentnivå. I praktiken innebär det att förfarandet kommer att ha en väldigt begränsad använding och att få leverantörer kommer att beröras. Sammanfattningsvis tror jag därför att den största ändringen i kapitel 6 trots allt är den ökade möjligheten att använda förhandlat förfarande.