En prövande och intensiv vår - Sommarhälsning 2020

En prövande och intensiv vår - Sommarhälsning 2020Innan köksbordet slutar vara kontor och barnens sovrum möteslokal vill vi passa på att skicka med ett par värdefulla tankar från halvåret som gått och inför halvåret som komma skall. 

Jag heter Oscar Axelsson och är ansvarig för vårt Opic-erbjudande, en tjänst som under våren som varit spelat en stor roll för många privata bolag. Huvudsyftet med våra tjänster är att hjälpa företag göra fler och bättre affärer med offentlig sektor, affärer som både nu och i framtiden är värdefulla att ha i sin portfölj. Trevlig läsning och glad sommar, önskar vi på Commerce.

Vi på Commerce ser på offentlig sektor som möjligheternas marknad. Under halvåret som gått har den synen brett ut sig ytterligare och den offentliga affären är just nu hetare än någonsin. Idag, mer än någonsin, har företag inom alla branscher insett värdet av att inte lägga alla ägg i samma korg. Värdet av att varva privata kunder med offentliga sådana kan vara den livlina många företag behöver för att överleva en lågkonjunktur, och för att även i framtiden förbli ett framgångsrikt företag.

Distansutbildningar

Offentlig sektor fortsätter köpa; både under kristid och under helt vanliga, svenska somrar. Vi vill att ännu fler företag ska börja göra affärer med denna kund. Under året har vi ställt om alla våra utbildningar till att ske på distans. De flerdagarsutbildningar, heldagsutbildningar och frukostseminarier som tidigare kunde ske fysiskt försvann snabbt som ett alternativ och en snabb omställning utfördes.

Att ställa om istället för att ställa in rådde det ingen tvekan om. Såväl nya kunder som de kunder som redan använder våra tjänster litar på att vi ska finnas där när de vill ta nästa steg. Det finns nämligen en del utmaningar i att sälja till offentlig sektor som är värda att känna till.

Leverantörer önskar mer fokus på kvalitet

I vår årliga anbudsbarometer vill leverantörer fortsatt ha mer fokus på kvalitét i upphandlingarna. Detta kommer vi lägga extra fokus på i våra utbildningar under året - vilket ansvar vi som leverantörer har att hjälpa kunden att ställa rätt krav och använda rätt utvärderingsmodeller i kommande upphandlingar.

Innan semestern tar fart på riktigt erbjuder vi dig som Opic-kund ett gyllene tillfälle att efter sommaren bli väl förberedd på de tusentals affärsmöjligheter offentlig sektor har att erbjuda. I ett kostnadsfritt webbinar delar vi med oss av vår kunskap och ger värdefulla tips för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt för att ta nästa steg i er försäljning till offentlig sektor.

Webbinar - Så når du nästa nivå i din försäljning med offentlig sektor

Fredrik Kristiansson tar dig igenom de grundpelare som utgör den offentliga affären och hur du som leverantör kan arbeta proaktivt för att få till en affär som gynnar båda parter. 

  • Rätt kravspecifikation
  • Rätt utvärderingsmodell
  • Rätt relation