I krisens spår blir offentlig upphandling viktigare än någonsin

09 november, 2020

Lästid: 2 min

I krisens spår blir offentlig upphandling viktigare än någonsin

Byggföretagens nya konjunkturprognos visar att sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan 2019 och 2021. Affären du vinner med offentlig sektor kan bli din viktigaste affär någonsin.

Vi vet att offentlig upphandling fortsätter trots lågkonjunktur eller när samhällsekonomin på annat sätt är hårt ansatt. Du som företagare har inget att förlora på att satsa på försäljning till offentlig sektor. Tvärtom! I nära sju av tio upphandlingar löper avtalen 3–4 år visar en rapport från Upphandlingsmyndigheten. Det är ett starkt argument för dig som företagare att ge sig in i affärer med offentlig sektor, även om det just nu kanske känns som okänd mark för dig. Byggföretagens konjunkturprognos skriver att starkast på byggmarknaden går offentliga investeringar i infrastruktur som växer med 23 procent mellan 2019 och 2021. 

Frågan du måste ställa dig är om du har råd att lägga den offentliga affären åt sidan?


Med rätt kunskap kommer du att lyckas 

För att lyckas med sin försäljning till offentlig sektor ser vi att det lönar sig att arbeta proaktivt och kartlägga den offentliga marknaden samt arbeta med effektiva verktyg som bidrar till möjligheten att precisera vilka kunder du vill ha en dialog med.

Som företagare kan man uppleva att det är svårt att möta myndigheternas krav och att offentliga upphandlingar är komplicerade. Men med rätt kunskap så behöver det inte vara det! Du kan på ett ganska enkelt sätt skaffa dig den grundkunskap du behöver för att komma igång med offentliga upphandlingar. 

Just nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar för dig som är nyfiken på att göra affärer med offentlig sektor men som ännu inte har kommit i gång. Läs mer och anmäl dig här!


Analys är en nyckelfaktor 

Genom att förstå den offentliga marknaden och vad myndigheterna söker kan ditt företag ta marknadsandelar och framgångsrikt öka lönsamheten. Något som kan kännas extra viktigt inför 2021 där fler företag kommer konkurrerar om färre jobb. 

Analys är en nyckelfaktor för att lyckas med upphandlingsarbetet. Den ger insikter som gör att man som företagare mer fördelaktigt kan fatta strategiska beslut om hur man ska agera mot offentlig sektor. En väl genomförd marknadsanalys skapar också grunden för en lyckad anbudsprocess.

Handfasta tips på hur du bör tänka när du vill göra affärer med offentlig sektor