Varför fokuserar offentlig upphandling så mycket på pris?

Den nya LOU skulle ge möjligheter att ta större hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar och därigenom skapa kloka och långsiktiga invetseringsbeslut. Men blev det så? Tar vi hänsyn till LCC eller köper vi fortfarande till lägsta pris?