Vill du och ditt företag öka lönsamheten i affärer med offentlig sektor? Strävar ni efter att bli framgångsrika inom offentlig upphandling? Vill ni ta ett bättre helhetsgrepp om affärer business-to-government? Välkommen att få ett smakprov ur Public Bid Manager - Sveriges första management-utbildning för företag som säljer till offentlig sektor.

Affärer med offentlig sektor kräver specifika kunskaper. Public Bid Manager ger dig kunskaper om hur du och ditt företag kan utveckla er strategi samt organisation och få konkreta verktyg för att ta ett strategiskt helhetsgrepp och bli mer lönsamma.

Public Bid Manager är ett samarbete mellan Mercell Commerce och IHM Business School, marknadsledande kunskapsföretag inom offentlig upphandling.

Läs mer här

Vi som ger dig ett smakprov

Fredrik Kristiansson, säljchef och affärsrådgivare mot våra större Opic-kunder, har snart 20 år av erfarenheter från arbete med försäljning till offentlig sektor. Han har hjälpt hundratals svenska företag att etablera sig på upphandlingsmarknaden och har bland annat innehaft nyckelroller i både Kinnarps Sveriges samt Ikeas satsning mot att etablera sig på den offentliga marknaden. Fredrik föreläser även under utbildningen.

Oscar Axelsson, idag ansvarig för vårt Opic-erbjudande och en expert på proaktiv försäljning till offentlig sektor. Ett steg på Oscars väg mot att bli den expert han kommit att bli var att själv utbilda sig till att bli en Public Bid Manager. 

Sen dess har Oscar hjälpt hundratals företag i sitt sälj-och anbudsarbete mot offentlig sektor, hjälpt offentliga kunder att komma igång i vårt upphandlingssystem TendSign, träffat upphandlingschefer och inköpsorganisationer och själv varit med och lämnat hundratals anbud till offentlig sektor.

Praktisk information

Kommande tillfällen:

Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till dig som har en eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera avsaknad av teoretiska meriter. 
Målgrupp
Du som önskar bli Public Bid Manager ska ha ett projekt- eller verksamhetsansvar, arbeta i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.