Lagen om offentlig upphandling

Grundutbildning

Ta första steget och lär dig grunderna till framgångsrika affärer med offentlig sektor.

Ur innehållet

  • Offentlig sektor som kund - när är det något för dig?
  • Vad du som leverantör måste veta om upphandlingsreglerna
  • Anskaffningsprocessen - hur går den till?
  • Förfrågningsunderlaget - vad ska det innehålla?
  • Prövning av anbud - vad bedöms i affären?
  • Ramavtal och avrop
  • Överprövning och skadestånd
Nästa tillfälle
Pris

5900 kr exkl. moms

Vad

Grundutbildning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

Utbildningen genomförs 09.00 – 16.00 på angivna datum.

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Företagare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor samt samtliga inom organisationen som på ett eller annat sätt involveras i företagets anbudsprocess.

Målsättning

Efter genomförd kurs har du fått grundläggande kunskaper och konkreta verktyg i offentlig upphandling för att kunna prioritera, organisera och kritiskt granska förfrågningar samt lämna anbud till och göra affärer med offentlig sektor.