Post och Telestyrelsen RFI - Avrop av systemstöd för budget och prognos samt verksamhetsstyrning

RFI - Avrop av systemstöd för budget och prognos samt verksamhetsstyrning

Post- och Telestyrelsen, STOCKHOLM

Denna Request for Information (RFI) riktar sig till systemleverantörer som kan leverera systemlösning via leverantörer på Statens Inköpscentrals ramavtal "Programvarulösningar".

Planerad funktionalitet för efterfrågad systemlösning är:

- Budget och prognos

- Rapportering

- Verksamhetsplanering

- Verksamhetsuppföljning

- HR-administration

- Riskhantering.

Last day to answer

(30/08/2023)

Procedure

Request for information, RFI

Published

18/08/2023

Document title

Request for information

Delivers to

Stockholm County

Reference number

23-12540