VA-material

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Upphandlingen omfattar succesiva avrop av VA-material för anläggnings-, installations-, service-, reparations- och underhållsarbeten inom kommunal VA-verksamhet.

Upphandlingskontoret använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Tendsign. Leverantörer som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud via systemet Tendsign.

Instruktionsfilm för lämnande av anbud: http://www.tendsign.com/support/tendsignleverantor/

instruktionsfilm/

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

1591-2018