Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland