Snöröjning 2019

KROKOMSBOSTÄDER Aktiebolag, KROKOM

UF1 Allmän orientering

Leverantören ska ansvara för att årligen utföra snöröjning under perioden 15 oktober – 31 april.

Leverantören ska utföra snöröjning och halkbekämpning vid behov 24 timmar om dygnet vardagar och helgdagar under vintersäsongen. Arbete ska ske snarast möjligt och i lämplig ordningsföljd för att undvika onödig trafik. Hänsyn ska tas till trafik och möjlighet till framkomlighet under arbetet. Arbetet ska i övrigt utföras på miljömässigt mest effektiva sätt.

Ramavtal ingås per anbudsområde för parternas räkning.

Krokoms kommun, organisationsnummer: 212000-2478835 80 Krokom

Krokomsbostäder AB, organisationsnummer: 556458-8639835 80 Krokom

Jämtkraft AB, organisationsnummer: 556001-6064831 90 Östersund

Uppdraget omfattar jourberedskap, snöröjning och halkbekämpning i definierade områden som framgår av bilagan"Snöröjningsschema 2019".

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-01-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

18/38