Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Rivning av gymnastikbyggnad vid Svenstaviks skola

Rivning av gymnastikbyggnad vid Svenstaviks skola

Bergs kommun, SVENSTAVIK

Bergs hyreshus AB upphandlar rivning av gymnastikbyggnad vid Svenstaviks skola. Entreprenaden omfattar rivning, borttransport av riven byggnad, åtgärder avseende ledningar i mark och kulvert, återställande av mark samt övriga åtgärder enligt upphandlingsdokumentet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

Projektnr 161709