Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ramavtal för fastighetsunderhåll 2019

Ramavtal för fastighetsunderhåll 2019

Bergs kommun, SVENSTAVIK

Beställaren har ett behov av att säkra tillgången av entreprenörer och upphandla ramavtal för de fall som beställaren inte har möjlighet att utföra dessa i egen regi. Ramavtalet är uppdelat i sju olika anbudskategorier för vilka anbudsgivare kan lämna anbud på: Byggnadsarbeten, Målning och tapetsering, Mattläggningsarbeten/ kakel-klinker, VS-arbeten, VE-arbeten, El-arbeten, Plåt-och takarbeten inkl takmålning samt snöskottning av tak.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

1901