Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ny pumpstation Tege Västra; Åre Kommun

Ny pumpstation Tege Västra; Åre Kommun

Åre kommun, JÄRPEN

Entreprenaden omfattar nyanläggning av en avloppspumpstation och anslutning från och till befintligt ledningsnät. I entreprenaden ingår även anslutning av vattenledning till stationen. PLC-programmering för kommunikation till överliggande system ingår.

Rasering och återställande av mark där den gamla stationen stod.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-05-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

F4 2019-08