Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Midjestyrd redskapsbärare med lastare

Midjestyrd redskapsbärare med lastare

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Östersunds kommun upphandlar en (1) midjestyrd redskapsbärare

med lastare på mellan 5,8 - 7 ton enligt upphandlingsdokument.

Instruktionsfilm för lämnande av anbud: http://www.tendsign.com/support/tendsign-leverantor/instruktionsfilm/

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

TN 00200-2019