Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Hissmofors sulfitfabrik. Efterbehandling av föroreningar, etapp 2.

Hissmofors sulfitfabrik. Efterbehandling av föroreningar, etapp 2.

Krokoms kommun, KROKOM

Entreprenadarbetet består av efterbehandling av förorenade massor inom det så kallade ”kisaskeområdet”/område 10, inne på NWP:s industriområde i Hissmofors. Efterbehandlingen utförs som övertäckning av förorenade massor genom infräsning med cement.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

SABY 2016-80