Meny

1859 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


Publicerad
Sista dag för anbud eller ansökan
Titel
 1. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-03
  39 dagar
 2. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-03
  39 dagar

  Tryckeritjänster

  Avesta kommun, Avesta

  Ramavtal för tryckeritjänster för: Avesta kommun Hedemora kommun Norbergs kommun Skinnskattebergs kommun Gamla Byn AB Avesta V...

 3. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-26
  32 dagar
 4. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-04
  40 dagar

  BIM-strateger

  Trafikverket Investering - Upphandling Väst Borlänge

  Trafikverket har beslutat att införa och implementera BIM (ByggnadsInformationsMo-dellering) i Trafikverket. Införandet av BIM har påbörjats och har o...

 5. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-14
  20 dagar

  Ramavtal Transporttjänster entreprenad

  Arboga kommun, Arboga

  Uppdraget omfattar inhyrning av Transporttjänster för Beställarens räkning. Lastbilstransporter avser transport av jord-, berg- och grusmaterial samt ...

 6. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-08
  44 dagar

  Fastighetsdrift 2015

  Älvstranden Utveckling AB, Göteborg

  Med fastighetsdrift enligt denna upphandling avses följande: 1. Planerat underhåll samt funktionskontroll 2. Akut underhåll, felavhjälpande un...

 7. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-13
  19 dagar

  Byte av konstgräs på Midgårdsvallen

  Sigtuna kommun Märsta

  Upphandlingen omfattar byte av konstgräs på Midgårdsvallen. Befintlig konstgräsmatta ska demonteras och rullas i hop för att eventuellt kunna åter...

 8. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-08
  44 dagar

  Extern arkivförvaring

  Täby kommun, Täby

  Täby kommun upphandlar extern arkivförvaring, tjänsten ska innefatta följande: . Fysisk förvaring, . Nedpackning (om beställaren så önskar), ...

 9. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-17
  23 dagar
 10. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-07
  13 dagar

  Funktionslösning inom området otokirurgi

  Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

  REQUEST FOR INFORMATION (RFI): Karolinska Universitetssjukhuset söker information om möjligheten att skapa en funktionslösning inom området otokirurgi...

 11. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-03
  39 dagar

  Dörrar

  Husbyggnadsvaror HBV Förening UPA, Stockholm

  Ramavtalsupphandling för leverans av dörrar inom Sverige....

 12. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-07
  13 dagar

  Hörsalsstolar Hedbergska Aulan Sundsvall

  Sundsvalls Service- och teknikförvaltningen kommun

  Hörsalsstolar inkl skrivskivor och elkanaler till Hedbergska Aulan, Hedbergska Skolan, Sundsvalls Kommun, Sundsvall....

 13. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-14
  20 dagar

  Beläggnings- och anläggningsarbeten

  Kramfors kommun Tekniska kontoret Kramfors

  utförande av anläggningsarbeten, underhålls- och nybyggnadsbeläggningar inom Kramfors kommun. Lappningar och lagning av "potthål" innefattas i entrepr...

 14. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-14
  20 dagar
 15. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-10
  16 dagar

  Mobilt elaggregat

  Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik

  Örnsköldsviks kommun upphandlar ett mobilt elaggregat...

 16. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-09
  45 dagar

  Sprutor o Kanyler

  Landstinget i Östergötland, Linköping

  Kanyler för injektion och infusion. Uppdragnings- och överföringskanyler. Luertipssprutor. Förfyllda sprutor. Leverantörer avtalas per produktgrup...

 17. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-08
  44 dagar

  Skanningtjänster

  Täby kommun, Täby

  Täby kommun upphandlar skanningtjänster, tjänsten ska innefatta följande: . Nedpackning (om beställaren så önskar), . Transport, mottagning oc...

 18. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-26
  32 dagar

  Om- och tillbyggnad Harplinge förskola

  Halmstads kommun, Halmstad

  Samordnad generalentreprenad Om- och tillbyggnad av förskola Tillbyggnad 4 avd samt ombyggnad av personaldel samt tillagningskök. BTA Till...

 19. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-24
  30 dagar
 20. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-17
  23 dagar

  Tolkförmedlingstjänster

  Täby kommun, Täby

  Täby kommun inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud i upphandling av tolkförmedlingstjänster. Upphandlingen är en samordnad upphandling för T...

 21. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-18
  54 dagar

  Inkubatorer

  Lunds Universitet, Lund

  Upphandling av inkubatorer...

 22. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-24
  30 dagar
 23. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-17
  23 dagar
 24. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-24
  30 dagar
 25. Publicerad: 2014-10-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-12-03
  39 dagar

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!