Meny

1867 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


 1. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista ansökningsdag: 2015-01-09
  19 dagar kvar

  Exchange of grate in CFB boiler P6, Högdalenplant

  AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm

  The works consist of exchanging a grate in a CFB boiler to a new one. The boiler is combusting industrial waste. The plan is to perform the works duri...

 2. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-09
  50 dagar kvar

  Porslinskvarteren etapp 2

  Värmdö kommun Gustavsberg

  Byggnation av infrastruktur (vägar ledningar belysning mm) inom detaljplan "Fabriksstaden" etapp 2....

 3. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-31
  41 dagar kvar
 4. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista ansökningsdag: 2015-01-09
  19 dagar kvar
 5. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-28
  38 dagar kvar

  Hygienhjälpmedel

  Varbergs kommun, Varberg

  Upphandlingen omfattar leverans av hygienhjälpmedel - hygienstolar samt tillbehör för användning på särskilda boenden och inom hemsjukvården...

 6. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-23
  64 dagar kvar
 7. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-21
  31 dagar kvar
 8. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-28
  38 dagar kvar
 9. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-16
  57 dagar kvar

  Eskilstuna, del av Mesta 2:1 Stäppen

  Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna

  Nybyggnad aktivitetshus, ca 100 mw BTA. Objektet är beläget i del av Mesta 2:1, Eskilstuna. Adress: Tacktorp, Slätten 635 13 Eskilstuna ...

 10. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-26
  36 dagar kvar

  RFI Produktförsörjning

  Försäkringskassan, Sundsvall

  Inom Försäkringskassan finns kontinuerligt behov av en effektiv och hållbar produktförsörjning för de delområden där detta är relevant. För närvarande...

 11. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-28
  38 dagar kvar

  Utbyte av styrutrustning Ishallen

  Borås Stad, Borås

  Utbyte av styrutrustning Ishallen OBS! Ritningar, information och dokumentation avseende aparatskåp m.m. finns att hämta hos Lokalförsörjningsförv...

 12. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-03-17
  86 dagar kvar
 13. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-12
  22 dagar kvar

  Specialiststöd kulturmiljö UH-område Nord

  Trafikverket Investering - Upphandling Väst Borlänge

  Uppdraget innebär att ge konsultstöd inom områdena kulturvägar samt väg- och järnvägsnära kulturminnen inom Trafikverket, Underhållsområde Nord (Norrb...

 14. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista ansökningsdag: 2015-01-21
  31 dagar kvar
 15. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-12
  53 dagar kvar

  Ramavtal Byggadministrativa tjänster

  Sundbybergs stad, Sundbyberg

  Denna ramavtalsupphandling omfattar konsulttjänster: - Projektledare för bygg- och anläggningsprojekt - Projekteringsledare för bygg- och anlä...

 16. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-22
  32 dagar kvar

  Ombyggnad av Svenljunga kommunhus

  Svenljunga Verksamhetslokaler AB, Svenljunga

  Byggnaden är från 1990-91och lokalerna innehåller kommunal verksamhet. Byggnadens huvudentré, sessionssal och personalmatsal med angränsande lokal...

 17. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-12
  22 dagar kvar

  Specialiststöd kulturmiljö UH-område Mitt

  Trafikverket Investering - Upphandling Väst Borlänge

  En allt mer utsatt natur- och kulturmiljö med stegrande utarmning av växter, djur och kul-turmiljöer har lett till krav på förändringar i synsätt vad ...

 18. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-23
  64 dagar kvar
 19. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-19
  29 dagar kvar
 20. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-28
  38 dagar kvar
 21. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-06
  47 dagar kvar
 22. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-03
  44 dagar kvar

  Ramavtal - Busstransporter med chaufför

  Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Stockholm

  Upphandlingens syfte Syftet med upphandlingen är attskapa ramavtal för busstransporter med chaufförsom ska underlätta för deltagande förvaltningar...

 23. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-01-30
  40 dagar kvar

  Tankstation för fordonsgas

  Härnösand Energi & Miljö AB Härnösand

  Föreliggande förfrågan avser leverans av en komplett tankstation för fordonsgastankning till Härnösand Energi & Miljö AB. Tankstationen kommer att ...

 24. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista anbudsdag: 2015-02-05
  46 dagar kvar

  Städentreprenad Äldreboenden

  Nyköpings kommun, Nyköping

  Städning med tillhörande service av gemensamma lokaler/ytor inom vissa av kommunens äldreboenden. Total städyta ca 4200 kvm....

 25. Publicerad:
  2014-12-19
  Sista ansökningsdag: 2015-01-19
  29 dagar kvar

  Naturstensarbeten

  Uppsala kommun, Uppsala

  Uppsala kommun har behov av att säkerställa tillgång till kompetens för naturstensarbeten för kortare och längre uppdrag efter behov. En eller flera p...

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!