Meny

1524 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


Publicerad
Sista dag för anbud eller ansökan
Titel
 1. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-14
  13 dagar

  Funktionsarbetsplats PC - Mac

  Region Västerbotten Umeå

  Ett av de mest centrala begreppen i upphandlingen är funktionsarbetsplats. Med funktionsarbetsplats avses en komplett IT-baserad arbetsplats för en sl...

 2. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-12
  42 dagar

  Blommor

  Uppsala universitet, Uppsala

  Upphandlingen avser snittblommor i buketter, arrangemang av olika slag, blommande växter samt begravningsbinderier. Blomsterarrangemang är aktuell...

 3. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-28
  27 dagar

  Skogsutrustad jordbrukstraktor - Falun

  Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling

  Upphandlingen omfattar köp av en fabriksny skogsutrustad jordbrukstraktor till Falu kommun, Trafik & stadsmiljö. Service av traktorn under 5 år inklud...

 4. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-31
  30 dagar

  Ramavtal Måltidstransporter

  Säffle kommun Säffle

  Måltidstransporter från skolkök till skolor, dagcenter och äldreboenden i Säffle tätort och närområde...

 5. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-08
  7 dagar
 6. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-20
  19 dagar
 7. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-14
  13 dagar

  Skutans Viltvatten

  Haninge kommun Haninge

  Anläggning av vattenspegel, häckningsöar för fågel samt restaurering och förstärkning av dammvall i Skutans Viltvatten...

 8. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-14
  13 dagar

  Hjullastare

  Jönköpings kommun, Jönköping

  Jönköpings kommun handlar upp en begagnad hjullastare....

 9. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-25
  24 dagar

  Containertransporter

  Kils kommun, KIL

  Hämtning bortforsling och tömning av containrar med slam från reningsverket Kil. Hämtning bortforsling och tömning av avfallscontainrar reningsverket ...

 10. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-25
  55 dagar
 11. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-29
  28 dagar
 12. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-03
  33 dagar

  Hjulstavägen

  Stockholms stad, Exploateringskontoret, Stockholm

  Anläggande av ny lokalgata som ansluter till planerad bebyggelse. Entreprenaden omfattar vägbyggnad, schakt och ledningsomläggning, uppförande av ny s...

 13. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-16
  15 dagar

  Gips

  Landstinget i Östergötland, Linköping

  Gipsbinda glasfiber med longuetter Häfta till gipsning...

 14. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-20
  50 dagar

  Ramavtal hyra skördare

  Sunne kommun, Sunne

  Position 1: Ny skördare med maskinvikt 19 - 22 ton Position 2: Ny skördare med maskinvikt 12 - 19 ton Beräknat behov under avtalstiden, 1 - 2 ...

 15. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-20
  50 dagar

  Ramavtal - Hyra skotare

  Sunne kommun, Sunne

  Ny skotare max maskinvikt 21 ton. Beräknat behov under avtalstiden 5 - 7 skotare...

 16. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-10
  40 dagar

  PCB- sanering Fröknegårdsskolan etapp 2

  Kristianstads kommun, Kristianstad

  Översiktlig information om objektet Följande uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Fröknegårdsskolan är ...

 17. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-12
  42 dagar

  VVSmateriel

  Landstinget i Uppsala län, Uppsala

  Denna upphandling avser leverans av vvsmateriel, för successiva leve-ranser, till Landstingets verksamhet...

 18. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-24
  23 dagar

  Upprustning 859 Billdals gård Dnr 0008/14

  Higab AB, Göteborg

  Billdals gård uppfördes på 1860-talet, gården finns upptagen i bevarandeprogrammet för Göteborg och ingår i området Billdalsområdet. Invändig golvyta ...

 19. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-19
  18 dagar

  Byte av konstgräs på Midgårdsvallen

  Sigtuna kommun Märsta

  Upphandlingen omfattar byte av konstgräs på Midgårdsvallen. Bytet ska ske under 2014 Utbyte av befintligt konstgräs med måtten 70 x110 meter till n...

 20. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-27
  26 dagar
 21. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-12
  42 dagar

  Elmateriel

  Landstinget i Uppsala län, Uppsala

  Denna upphandling avser leverans av elmateriel, för successiva leve-ranser, till Landstingets verksamhet...

 22. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-30
  29 dagar

  Webbutvecklare WordPress

  Sundsvalls kommun Sundsvall

  Sundsvalls kommun beslutade i augusti 2014 att införa WordPress som en koncerngemensam webbplattform. Införandet kommer att ske under hösten 2014. Sun...

 23. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-11
  41 dagar
 24. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-30
  29 dagar

  VVS-arbeten

  Alingsås kommun Alingsås

  Upphandlinges syfte är att tillgodose Alingsås kommun och dess bolag Alingsåshems och FABS behov av tjänster gällande VVS-arbeten. Uppdragen kan komma...

 25. Publicerad: 2014-09-30
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-12
  42 dagar

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!