Meny

2928 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


 1. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-13
  44 dagar kvar

  Färdtjänst-Särskild skolskjuts

  Vellinge kommun Vellinge

  Leverantören ska kunna tillhandahålla nedanstående tjänster: ? Färdtjänst Färdtjänstresor samt arbetsresor för personer som på grund av olika fysiska...

 2. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-02
  33 dagar kvar

  Projekt Slussen K548-15 Projektförsäkring

  Stockholms stad, Exploateringskontoret, Stockholm

  Exploateringskontoret Stockholms Stad är byggherre för Projekt Slussen och avser att teckna en beställarstyrd projektförsäkring för genomförandet....

 3. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-08
  39 dagar kvar

  Flödesmätning - avlopp, ramavtal

  Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Angered

  Upphandlingen avser ramavtal för flödesmätningar av avlopp, konsulttjänster. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling för Kretslopp och...

 4. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-18
  18 dagar kvar

  Upphandling av IT-riskanalys

  Naturvårdsverket, Stockholm

  Avtalet omfattar en IT-riskanalys av Naturvårdsverket. Riskanalysen ska utföras under augusti-september 2016 med leverantörens val av lämplig metodik....

 5. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-24
  24 dagar kvar
 6. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-08
  39 dagar kvar

  Ramavtalsupphandling av läromedelsleverantörer

  Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborg

  Göteborgsregionens kommunalförbund avser teckna ramavtal med flera läromedelsleverantörer för att kunna tillgodose beställningar av läromedel från med...

 7. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-19
  19 dagar kvar

  Kalkylkonsult Ramavtal

  Norrtälje kommun Norrtälje

  Projektkontoret för Norrtälje Hamn är i behov av konsultstöd gällande kostnadsbedömningar. Beställaren kommer behöva beräkna och uppdatera kostnadskal...

 8. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-09
  40 dagar kvar
 9. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-09
  40 dagar kvar

  Mangellinje 2

  Västra Götalandsregionen, Vänersborg

  Upphandling av Mangellinje till tvätteri...

 10. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-20
  20 dagar kvar
 11. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-23
  23 dagar kvar

  Omläggning golv, Parkskolan, Mönsterås

  Mönsterås kommun, Mönsterås

  Upphandlingen avser ombyggnad av sporthallsgolv. Objektet är beläget på Parksskolan, Mönsterås. Adress Torggatan 13, 383 21 Mönsterås....

 12. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-09
  40 dagar kvar
 13. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-02
  33 dagar kvar
 14. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-22
  22 dagar kvar
 15. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-10
  41 dagar kvar

  Nya Mackleanskolan

  Skurups kommun, Skurup

  Kontraktsarbetena omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar projektering och uppförande av en ny grundskola på del av fastigheten Magistern 2 (Ny...

 16. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-06
  6 dagar kvar

  Utbildning i IPS (Individual place and support) ANBUD

  Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm-Globen

  Denna upphandling är upplagd pga tekniskt fel. Syftet är endast att anudsgivare i exakt likadant rubricerad upphandling (direktupphandling) i denna sk...

 17. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-15
  15 dagar kvar
 18. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-01
  32 dagar kvar

  Nybyggnad förskola, Kv Malajen

  Region Gotland, Visby

  Region Gotland skall bygga en ny förskola i Kv. Malajen i Visby. Förskolan kommer omfatta fem avdelningar och uppföras i två våningar....

 19. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-30
  30 dagar kvar

  Profilmaterial

  Region Örebro län, Örebro

  Denna upphandling avser ramavtal avseende Profilprodukter. Syftet med profilprodukterna är att stärka tilltron till varumärket Region Örebro län. Regi...

 20. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-08
  39 dagar kvar

  Skolskjutsar

  Marks kommun, Kinna

  Upphandling av skolskjuts till skolor både inom och utanför kommunen...

 21. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-03
  34 dagar kvar
 22. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-07
  38 dagar kvar
 23. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-08
  39 dagar kvar
 24. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-05-13
  13 dagar kvar
 25. Publicerad:
  2016-04-29
  Sista anbudsdag: 2016-06-08
  39 dagar kvar

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!