Meny

2374 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


Publicerad
Sista dag för anbud eller ansökan
Titel
 1. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-14
  19 dagar

  Ramavtal Bioplastpåsar

  Nyköpings kommun, Nyköping

  Upphandlingen avser ramavtal för leverans av bioplastpåsar till Nyköpings och Oxelösunds kommuner....

 2. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-07-25
  91 dagar
 3. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-27
  32 dagar

  Transport av avlidna

  Landstinget i Värmland Karlstad

  Transport av avlidna från eget boende till redovisade bårhus samt transport från bårhus till obduktion....

 4. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-14
  19 dagar
 5. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-15
  20 dagar

  Köksverksamhet Ludvika

  Ludvika kommun Inköpsenheten Ludvika

  Ludvika kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, inbjuder till anbudsgivning gällande köp av tjänster avseende köksverksamhet till äldreboende/demensbo...

 6. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-03
  39 dagar

  Blommor

  Eskilstuna kommun, Eskilstuna

  Upphandlingen har två delar, del 1 omfattar blomsterarrangemang för uppvaktning och kondoleans, vigselrosor samt blomsterarrangemang för utsmyckning i...

 7. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-03
  39 dagar
 8. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-20
  25 dagar

  G5642 Rastgård för 2 stycken daguppställda hundar

  Fortifikationsverket, Centrum för Skyddsteknik, Eskilstuna

  Generalentreprenad avseende arbeten i sekretesskyddad anläggning. Nyproduktion av rastgård för hundar. Arbeten som omfattas är mark-, bygg- och instal...

 9. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-15
  20 dagar
 10. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-05
  41 dagar

  Strandvägens Vårdboende, Hus B, Ombyggnad SöE

  Inköpssamverkan Motala kommun Motala

  Strandvägens vårdboende består av 3 sammanbyggda fastigheter. Denna etapp rör hus B. Idag består hus B av korttidsboende med flerbäddsrum. Under omby...

 11. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-03
  39 dagar

  Hagastaden lokalgator område A

  Stockholms stad, Exploateringskontoret, Stockholm

  Exploateroingskontoret avser att upphandla en entreprenör för att utföra markförstärkning, uppfyllning, ledningsförläggning och byggnation av arbetsga...

 12. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-19
  24 dagar

  Vattenmätare

  Sundsvalls kommun Sundsvall

  MittSverige Vatten AB planerar att upphandla vattenmätare. Omfattningen är i genomsnitt ca 2000 mätare/år....

 13. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-15
  20 dagar
 14. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-21
  26 dagar

  Trygghetslarm - Dalsbo Äldreboende

  Halmstads kommun, Halmstad

  Entreprenaden avser att på totalentreprenad utföra ett komplett trygghetslarmsystem med telefonväxel för larmhantering och telefoni för 16 st lägenhet...

 15. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-26
  31 dagar
 16. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-05
  41 dagar
 17. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-16
  21 dagar

  Upphandling av ett Fluorescensmikroskop

  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

  Gruppen CETEG (Cell Technology) befinner sig på skolan för Bioteknologi, KTH, AlbaNova. Gruppen tillhör avdelningen för industriell bioteknik och dess...

 18. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-23
  28 dagar
 19. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-15
  20 dagar
 20. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-04
  40 dagar
 21. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-05
  41 dagar

  Strandvägens Vårdboende, Hus B, Ombyggnad RörE

  Inköpssamverkan Motala kommun Motala

  Strandvägens vårdboende består av 3 sammanbyggda fastigheter. Denna etapp rör hus B. Idag består hus B av korttidsboende med flerbäddsrum. Under omby...

 22. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-16
  21 dagar
 23. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-03
  39 dagar
 24. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-06-10
  46 dagar
 25. Publicerad: 2014-04-24
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-05-20
  25 dagar

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!