Meny

1442 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


Publicerad
Sista dag för anbud eller ansökan
Titel
 1. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-20
  32 dagar
 2. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-05
  48 dagar

  Näsbyparksskolan -DE 70 Kökskyla

  Täby kommun, Täby

  Entreprenaden omfattar dimensionering och projektering samt leverans och montage av kökskyla som omfattar 3 st. vätskekylda kylaggregat inklusive till...

 3. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-20
  32 dagar

  Lokalvård för Tekniskanämndhuset

  Stockholms stad Fastighetskontoret STOCKHOLM

  Upphandlingen avser att leda till ingående av avtal för tillhandahållande av regelbundna städtjänster för Tekniska Nämndhuset beläget på Kungsholmen i...

 4. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-04
  47 dagar
 5. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-09
  21 dagar

  Ombyggnad av vedkajen

  Borgholm Energi AB, BORGHOLM

  Objektet omfattar rivning av befintlig kaj om ca760 m2 yta, och ersättande av stålspont i ytterände. Vidare omfattar objektet motfyllnad av stenkistor...

 6. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-28
  40 dagar

  Idrottsmaterial

  Västerås stad, Västerås

  Idrottsmaterial till skolverksamheter i Västerås...

 7. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-28
  40 dagar

  Fruktupphandling 2014

  Läkemedelsverket, Uppsala

  Läkemedelsverket (LV) inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling avseende leveranser av färsk ekologisk frukt, i syfte att via denna upphandl...

 8. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-10
  22 dagar

  Stadsöskolan - Fönsterbyte

  Luleå kommun, Luleå

  Fönsterbyte på befintlig skola med kompletterande byggnadsarbeten samt eventuella optioner....

 9. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-03
  15 dagar
 10. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-30
  42 dagar

  Ersättningsetablering - fysioterapi

  Västra Götalandsregionen, Göteborg

  Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi (arvodeskategori B), Västra Götalandsregionen....

 11. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-12
  24 dagar
 12. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-09
  21 dagar

  Omrörare system 1, Alelyckans vattenverk

  Kretslopp och vatten, Angered

  Entreprenaden avser installation av nya växelmotorer samt tillverkning och montage av motorstativ, inklusive klämskydd, nya rotexkopplingar, uppsamlin...

 13. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-09-29
  11 dagar
 14. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-28
  40 dagar

  Konsultupphandling-2

  Stockholms stad Fastighetskontoret STOCKHOLM

  Konsultupphandling för Åkeshov sim- och idrottshall åt Stockholm Stad, Fastighetskontoret. Upphandling konsulter-2 består av följande delar Br...

 15. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-15
  27 dagar

  Tivoli Årjängs marknad

  Årjängs Kommun Årjäng

  Årjängs Marknad är en av Värmlands största marknader, har ca 100 000 besökare och arrangeras årligen tredje helgen i september, marknaden består av en...

 16. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-24
  36 dagar
 17. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-03
  46 dagar

  DS by52/59, etapp 1

  Locum Aktiebolag, Stockholm

  Entreprenaden omfattar mark och grundläggningsarbeten för ny akutvårdsbyggnad 52/59 på Danderyds sjukhus i Stockholm...

 18. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-15
  27 dagar

  Skokloster VA

  Statens Fastighetsverk Stockholm

  Nyanläggning av VA-ledningar mellan Skokloster slott och Slottsskogen samt byggande av pumpstation....

 19. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-14
  26 dagar
 20. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-17
  29 dagar

  Mjällby 13:70, Renovering av våtrum/kök

  Sölvesborgshem Aktiebolag, Sölvesborg

  Entreprenaden omfattar renovering av våtrum/kök m.m. I totalentreprenaden ingår Byggarbeten, elinstallationer, VS-installationer och relining av a...

 21. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-09
  21 dagar
 22. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-17
  29 dagar

  Upphandling revisorer

  St F Internationalisering Högre Utbildn O Forskn, STOCKHOLM

  Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (nedan kallad STINT) bjuder intresserade och kvalificerade revisionsbyråer att i...

 23. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-11-06
  49 dagar
 24. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-13
  25 dagar

  Södersjukhuset Diverse Markarbeten

  Locum Aktiebolag, Stockholm

  Södersjukhuset planerar utbyggnad av sjukhuset med bl.a. ny behandlingsbyggnad, nya vårdavdelningar samt ny medieförsörjning. Entreprenaden omfatt...

 25. Publicerad: 2014-09-18
  Sista dag för anbud eller ansökan: 2014-10-21
  33 dagar

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!