Meny

2487 träffar i Sverige

Bevaka upphandlingar


 1. Publicerad:
  2016-06-25
  Sista anbudsdag: 2016-08-08
  44 dagar kvar
 2. Publicerad:
  2016-06-25
  Sista anbudsdag: 2016-08-15
  51 dagar kvar

  Composite wing, wing section and test.

  Minesto UK Ltd, London

  3 Lots: Lot 1 — Manufacturing of 12-meter wing in composite material for a submerged tidal power plant. Main materials are carbon fibre and glass fi...

 3. Publicerad:
  2016-06-24
  Sista anbudsdag: 2016-08-26
  62 dagar kvar
 4. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-05
  72 dagar kvar

  Anestesistationer

  Region Östergötland, Linköping

  Upphandlingen avser anestesiutrustning till Region Östergötland. Region Östergötland önskarbåde mobil- och pendelhängd enhet för anestesi i samband me...

 5. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-08
  75 dagar kvar

  Fiberinstallation

  AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, Trollhättan

  Anläggande av kommunikationsnät bestående av fiberbaserade anslutnings- och fastighetsnät samt bostadsnät kategori 6....

 6. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-12
  79 dagar kvar

  Stenmaterial, jord och återvinningsmassor

  Malmö stad, Malmö

  Uppdraget avser avhämtning på terminal samt, i förekommande fall, direktleverans till platser inom Malmö stad av bland annat nedanstående produkter....

 7. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-07-08
  13 dagar kvar
 8. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-07-25
  30 dagar kvar

  Bevakningstjänster

  Kungsbacka kommun, Kungsbacka

  Upphandlingen avser utryckning på larm, ronderande bevakning, områdesbevakning och stationär bevakning, i form av väktare, ordningsvakt och skyddsvakt...

 9. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-02
  38 dagar kvar
 10. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-25
  61 dagar kvar

  Konsulttjänster

  Sollefteå kommun Sollefteå

  Konsulttjänster: 1.Arkitekt/Ingenjör 2.Byggnadkonstruktion 3.VVS-konstruktion 4.El -konstruktion 5.Gatu-, väg-, mark- och anläggningsprojektering 6.VA...

 11. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-01
  37 dagar kvar
 12. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-01
  68 dagar kvar

  Omhändertagande matavfall

  Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik

  Omhändertagande av matavfall: Leverans av tjänst; avser slutligt omhändertagande av källsorterat matavfall genom mottagning och behandling i en biogas...

 13. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-05
  72 dagar kvar

  Daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS

  Upplands Väsby kommun, Upplands Väsby

  Ekerö kommun, Sigtuna kommun, Sundbyberg Stad, Upplands-Bro kommun och Upplands Väsby kommuns söker leverantörer gällande: - Daglig verksamhet för p...

 14. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-19
  55 dagar kvar
 15. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-22
  58 dagar kvar

  Utveckling och coaching av personal

  Region Örebro län, Örebro

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att bland annat att höja servicenivån och att personalen ska ha en gemensam syn kring hur man bemöter kund...

 16. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-07-07
  12 dagar kvar

  EXTERN REMISS Arbetsplatser och elevdatorer

  SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm

  Observera att detta är en EXTERN REMISS och inte en upphandlingsannons. Anbud ska alltså inte lämnas. SKL Kommentus Inköpscentral vill genom en extern...

 17. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-07-14
  19 dagar kvar

  Avfallskärl

  Region Skåne, Regionservice, Lund

  Upphandling av avfallskärl...

 18. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-23
  59 dagar kvar

  Automatiserat anläggning för snötillverkning

  Eskilstuna kommun, Eskilstuna

  Upphandlingen omfattar ett automatiserat anläggning för snötillverkning till Vilsta skidområde i Eskilstuna. Anläggningen ska producera konstsnö till ...

 19. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-30
  97 dagar kvar

  HR- och lönesystem

  Upplands Väsby kommun, Upplands Väsby

  Upplands Väsby kommuns avtal gällande HR- och lönesystem går ut under 2017 och kommunen går därför ut i en upphandling av HR- och lönesystem....

 20. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-07-28
  33 dagar kvar
 21. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-19
  55 dagar kvar
 22. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-11
  47 dagar kvar

  Flisning 2016

  Alingsås Energi Nät Aktiebolag, Alingsås

  Upphandlingen avser Alingsås Energi Nät AB:s samlade behov avseende flisning av bränsleved. Volymen omfattar ca 8 000 - 12 000 m3fub/år, volymen ka...

 23. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-08-24
  60 dagar kvar
 24. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista ansökningsdag: 2016-08-29
  65 dagar kvar
 25. Publicerad:
  2016-06-23
  Sista anbudsdag: 2016-09-02
  69 dagar kvar

Sverige

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Bevaka upphandlingar kostnadsfritt i 14 dagar!