Magnus Nilsson är efter två års frånvaro tillbaka som föreläsare på Mercell Opics utbildningar i offentlig upphandling. Med sig har han unika erfarenheter från båda sidor av den offentliga affären som han återigen är redo att dela med sig av. 

Porträttbild på Magnus Nilsson

 

- Den offentliga affären är ett delat ansvar, och då är det viktigt att vi kan lära av varandra. Som konsult på båda sidor får jag värdefull insyn i hur båda sidor tänker och kan dela med mig av mina tips på respektiva sidor. 

 

Innan Magnus började konsulta i egen regi arbetade han bland annat som inköpare och så småningom med tillsynsärenden på Nämnden för offentlig upphandling (dagens Konkurrensverket)  Så när han år  2011 startade sitt eget konsultbolag föll det sig naturligt att arbeta mot köparsidan. Hans kompetens blev dock snabbt eftertraktad även bland leverantörer. 

 

Det blev nästan självraggande att vara konsult åt köparsidan. Leverantörer började höra av sig och fråga om jag kunde hjälpa dem, jag som ändå hade erfarenhet från att arbeta med upphandlingar. Så då blev det helt enkelt så att den biten har vuxit. Och det är ju superviktigt för alla att vi har bra och duktiga leverantörer som kan anbudsprocessen och upphandlingsprocessen.

LOU lägger grunden

I år föreläser Magnus bland annat på vår utbildning Lagen om offentlig upphandling & Skriva anbud. För företag som vill ta steget att lära sig mer om nämnda anbudsprocess och upphandlingsprocess rekommenderar Magnus denna utbildning som en perfekt introduktionskurs.

 

Man märker det rätt fort när man börjar sälja till offentlig sektor: LOU ligger som en bas i allting och du måste lära dig det för att veta hur du bör agera på marknaden. Har du inte förståelse för LOU så vet du inte hur du ska besvara krav, föra en dialog, vilka frågor du får ställa och så vidare. Och vet du inte det så blir det helt enkelt svårare att vinna affärer.

 

Är det alltså leverantören som har ansvar att ta en dialog?

- Det är en av mina käpphästar: ansvaret är delat. Med en LOU-utbildning i ryggen vet du i alla fall vad och hur du får göra, och det kommer göra det lättare. 

 

Offentlig upphandling blir bättre 

Magnus har ytterligare käpphästar han håller hårt i. Första gången jag stöter på honom presenterar han sig själv som en pragmatisk nej-sägare som inte säger nej för sakens skull.

Illustration: från anbud till avtal

 

 

Jag tror det är positivt att alltid ha någon som ifrågasätter - så länge det finns konstruktivitet i det, annars blir det bara destruktivt. Men våga ifrågasätt er själva, både upphandlare och leverantörer. Fyller verkligen det där kravet ett syfte? Är det vi skriver nu verkligen ett svar på ett krav? 

 

Trots sin presentation som en nej-sägare är Magnus inte särskilt negativ, även om han upplever att det som idag står på tapeten i den offentliga affären gjorde det även för 20 år sen. 

 

- Ibland kan det låta rätt dystert när det pratas om offentlig upphandling men faktum är att vi verkligen sett en utveckling jämfört med när jag började. Företag har utvecklat sin förmåga att lämna anbud och upphandlande myndigheter eller kommuner kan upphandla på ett sätt som leder till att bäst företag vinner. Nu kan de faktiskt få den snickare som är bäst på att snickra snarare än den som är bäst på att beskriva hur man snickrar. 

 

Magnus Nilsson kommer hålla i utbildningarna LOU & Skriva anbud samt Affärs- & upphandlingsjuridik. Stort lycka till och välkommen tillbaka till vårt utbildningsteam, Magnus!