Magnus Josephson: Upphandlingsjurist och affärsrådgivare

Magnus Josephson har arbetat med LOU ända sen 1995, bland annat på NOU, Nämnden för offentlig upphandling, och Opic. Idag har han utbildat över 10 000 personer på över 1000 företag och myndigheter tolv länder.

 

- Efter 25 år kanske många tänker att man ska vara färdiglärd men utvecklingen står ju aldrig still, säger Magnus när han jämför säljträning med hockeyproffsen och golfproffsen - även de bästa måste fortsätta träna.

 

 Några dagar efter mitt möte med Magnus Josephson ekar “Proaktiv försäljning” fortfarande mellan hemmakontorets väggar. Vad är det som är så viktigt med det egentligen? Magnus, som i år kommer föreläsa i Strategisk proaktiv försäljning och Certifierad Anbudsgivare, svarar och förklarar.

 

Vår årliga undersökning Anbudsbarometern visade att knappt 68% av tillfrågade leverantörer hade lämnat fler anbud i offentliga upphandlingar om upphandlarna la större fokus på kvalitet istället för lägsta pris. Det är dock inte nödvändigtvis så att det ansvaret ligger hos upphandlaren, du som leverantör har även du ett ansvar. Det är där det proaktiva säljarbetet kommer in i bilden.

 

- När en upphandling förefaller vara omöjlig att leverera på måste man som leverantör tänka utanför boxen. Tycker du att upphandlaren köper fel när den fokuserar på lägsta pris, då måste du berätta det. Kan ni leverera en byggnad som är bättre anpassad för ändamålet eller en IT-användning som ökar effektiviteten så är det upp till er att berätta detta., säger Magnus Josephson.


Proaktiv försäljning - något för alla

Opic erbjuder en strukturerad väg mot att ta ett helhetsgrepp om försäljning till offentig sektor. Innan du går utbildningen Strategisk proaktiv försäljning rekommenderar Magnus att du redan besitter viss kompetens inom försäljning till offentlig sektor. 

 

- Jag gillar enkelhet i hur man gör och är väldigt mån om att det jag lär ut ska vara direkt applicerbart och att du kan gå ut därifrån och veta att “det här ska jag göra nu, mitt nästa steg blir detta.” För att du verkligen ska känna så efter att ha gått Strategisk proaktiv försäljning är det bra med en viss erfarenhet av att sälja till offentlig sektor. Ett bra första steg är att gå utbildningen Certifierad Anbudsgivare, i vilken du också får kunskap för att börja bearbeta dina kunder proaktivt. 

 

Når man någonsin ett tak som gör att en utbildning inte längre är av intresse?

Så länge du är intresserad av att svara på “hur kan vi göra ännu bättre affärer? Hur kan vårt företag få ännu bättre marknadsposition och få bättre lönsamhet?” ska du fortsätta utbilda dig. För det är ju inte bara att vinna affärer, det ska bli lönsamt också. Där har många mycket kvar att lära. Försäljningen stannar ofta på en ganska låg nivå, så det finns massor att lära sig om man vill ha både ökad försäljning och ökad lönsamhet, för det är det som är ett framgångsrecept. 

 

Till sist, vad vill du skicka med för tips till de som funderar på att utbilda sig?

 Att ställa sig frågan “ Hur kan jag bli bättre på det jag gör, är det genom att göra på samma sätt som jag alltid gjort eller genom att ta in nya intryck och lärdomar?” Och så vet jag att många drar sig för att gå en distansutbildning, men det som till slut avgör om det är en bra eller dålig kurs är inte om man träffas eller inte, det är lärarna. Och vad är alternativet? Att inte utbilda sig alls? 

 

Vill man ha högklassiga utbildningar som kombinerar teori och praktik med erfarna lärare, då är det här man ska gå - vi har ett topp-team. Vi upphandlar hela dagarna och går direkt från affärerna till utbildningen.