Seminarier om nya upphandlingslagarna

Seminarium

Ta chansen att uppdatera dig om nya LOU och övriga nyheter när det gäller upphandlingslagstiftningen!

De nya upphandlingslagarna som har trätt i kraft.

Många ändringar är av övergripande och principiell karaktär men det finns flera delar som kommer att ha stor betydelse för dig som säljer till offentlig sektor. Dynamiska inköpssystem, större möjlighet till förhandling och en ökad reglering av koncessioner är exempel på sådana ändringar. 

Utöver de ändringar som görs på grund av ändrade EU-direktiv kommer även de svenska förslagen om förändrade regler för överprövning vid offentlig upphandling att behandlas.

Ur innehållet

  • Vad innebär dynamiska inköpssystem och vad får de för praktiska konsekvenser?
  • På vilket sätt förändras möjligheten för upphandlare att förhandla?
  • På vilket sätt gynnas mindre företag av de nya reglerna?
  • Hur förändras utvärderingskriterierna?
  • Blir en upphandlare skyldig att dela upp en upphandling i flera delar?
  • Vilka krav kan ställas på förfrågningsunderlaget vid upphandling av tjänstekoncession?
  • Vilka konsekvenser får de nya reglerna om miljö- och sociala krav?
  • Hur kommer reglerna om överprövning att förändras?

Föreläsare

Johan Svedberg, chefjurist på Visma Commerce med mer än 20 års erfarenhet från såväl köpar- som säljsidan i offentlig upphandling.

Nästa tillfälle
Pris

2895 kr exkl. moms

Vad

Seminarium

Plats

Lokal meddelas vid bekräftelse.