Utbildning: Nya upphandlingsregler

- Vad innebär de för dig som leverantör eller köpare?

Nya förenklade upphandlingsregler - vad innebär de för dig?

Reglerna för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden träder i kraft 1 februari 2022. Syftet är att reglerna ska bli så enkla, flexibla och effektiva som möjligt. Regeringen vill att fokus flyttas från juridiken och att det i stället tas ett helhetsperspektiv på den goda affären.

Under den här utbildningen gör vi en ordentlig genomgång och analys av ändringsförslagen. Vi kommer bland annat att besvara frågeställningar så som:

  • Hur stora blir de verkliga förändringarna?
  • Vilka praktiska konsekvenser kommer förändringarna att ha för dig som arbetar med upphandling eller att lämna anbud?
  • På vilket sätt kan du dra nytta av förändringarna?

Exempel på förändringar:

  • En särskild bestämmelse om dialog mellan upphandlande myndighet och anbudsgivare i en pågående upphandling införs.
  • En ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.
  • Höjda gränser för direktupphandling, för vissa tjänster ända upp till 7,7 miljoner kronor.
  • Det tillkommer bestämmelser om direktupphandlingar och de regleras i ett eget kapitel i lagen.
  • Förenklat förfarande och urvalsförfarande avskaffas för att ge upphandlande större möjlighet att utforma sina egna metoder för upphandling.
  • Bestämmelserna om tilldelningskriterier och utvärdering tas bort.
  • Regelverket ska även omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.

Du får möjlighet att ställa frågor till utbildaren!

Nästa tillfälle Inga kommande kurstillfällen

Pris

1495 kr

Befintlig kund*

995 kr

*Befintlig kund avser dig som har ett abonnemang på Opic Upphandlingskoll, Opic Analys eller TendSign Upphandlar-konto.

Fakturan skickas separat