Fördjupning i lagen om offentlig upphandling

Fördjupningsutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i framförallt ramavtal, överprövning och anbudsutvärdering.

Ur innehållet

  • Skillnad mellan krav och utvärderingskrierier
  • Krav på leverantören och kravspecifikation
  • Anbudsgivning tillsammans med andra
  • Användning av referenser
  • Exempel på vanliga utvärderingsmodeller
  • Vad är ett ramavtal - vad säger upphandlingsreglerna?
  • Hur tilldelas kontraktet/avropet när det finns flera leverantörer - rangordning eller förnyad konkurrensutsättning
  • Vad innebär en överprövning – vilka möjligheter erbjuder LOU ditt företag?
  • Vad innebär ogiltighetsförklaring av avtal?
  • Praktisk tillvägagångssätt och ställningstangande om överprövning. Hur kan en effektiv process se ut?
Nästa tillfälle 12 oktober 2017, 09:00 - 16:00, Stockholm
Pris

5900 kr exkl. moms

Vad

Fördjupningsutbildning

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i offentlig upphandling motsvarande ”Lagen om offentlig upphandling”

Tid

Utbildningen genomförs 09.00 – 16.00 på angivna datum.

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Företagare och säljare som lämnar anbud till offentlig sektor.

Målsättning

Efter genomgången utbildning ska deltagaren själv kunna avgöra om det är värt att begära överprövning eller inte. Deltagaren ska förstå ett par utvärderingsmodeller och ha kunskap om olika ramavtalsmodeller och vilken effekt de har på affären.