Den optimala sälj-och anbudsorganisationen

Vidareutbildning

Ett halvdagsseminarium i proaktiv dialog och formulering av budskap samt strategier beroende på olika utvärderingsmodeller och organisatoriska processer, roller och kompetenser inom bolagets interna anbudsprocess 

Dialog mellan köpare och säljare inför en offentlig upphandling skapar förutsättningar för en bättre affär för båda parter. Som säljare är det viktigt att ta kontakt med upphandlande myndighet; göra det vid rätt tillfälle; träffa rätt person och föra fram rätt budskap.

Men för att genomföra alla sina affärer på ett optimalt sätt krävs en organisation lämpad för detta. Under en halvdag går vi därför igenom hur ditt företag bör organisera sig för att ta nästa kliv. Vidare går vi igenom  hur en dialog med upphandlande myndigheter bör skötas, vilken utvärderingsmodell som passar ditt företag och hur ni formulerar ert budskap. 

Detta seminarium riktar sig till dig som redan har grundkunskaper i anbudsskrivande och upphandlingsjuridik och som nu är redo att ta ditt företag till nästa division på den offentliga marknaden. 

  • De tre perioderna för att bli en vinnare i offentlig sektor
  • Hur organiserar vi oss för att nå störst framgång?
  • Vilka roller ska vi ha på vårt företag för att nå störst framgång?
  • Vilken roll gör vad? 
  • Vilka utvärderingsmodeller används mest i offentlig sektor och vilken passar oss?
  • Vilken typ av upphandling passar just min produkt/tjänst?
  • Budskapsformulering i den proaktiva dialogen och i marknadsföringen
  • Workshops

Föreläsare
Fredrik Kristiansson, Sales Manager och Business Advisor på Opic, delar med sig av kunskaper och erfarenheter från över 20 års erfarenhet av försäljning till offentlig sektor.

Nästa utbildningstillfälle 2 december 2020, 08:30 - 12:00, Distansutbildning
Pris

2450 exkl. moms

Plats

Distansutbildning

Tid

08:30 - 12:00

Nivå

Vidareutbildning

Målgrupp

Företagare, Bid Managers, Anbudsskrivare och säljare som vill ta nästa steg i sin försäljning med offentlig sektor

Förkunskaper

Du innehar förmodligen kunskaper inom LOU och anbudsskrivande. Kanske har du gått vår LOU-utbildning

Kompetenstrappan

Innan denna utbildning påbörjas rekommenderar vi att du gått utbildningen "Proaktiv försäljning med offentlig sektor". Efter avslutad utbildning rekommenderar vi dig att gå "Anpassa ditt budskap i din proaktiva dialog och använd rätt utvärderingsmodell"