Certifierad anbudsstrateg

Påbyggnadsutbildning på Certifierad anbudsgivare

Certifierad anbudsstrateg är en påbyggnadsutbildning som lämpar sig för dig som tidigare har gått vår utbildning Certifierad anbudsgivare eller som på annat sätt har skaffat dig grundläggande kunskaper i LOU och har erfarenhet av anbudsgivning och försäljning till offentlig sektor. Under två heldagar får du både teoretiska kunskaper samt delta i en workshop med praktiska övningar som utförs i lag. 

För att kunna göra utbildningen mer djupgående och deltagaranpassad är deltagarantalet begränsat till maximalt 12 per tillfälle. 

Ur innehållet

DAG 1

Nyheter och rättsfall inom offentlig upphandling 

Avtalet i upphandling – risker och konsekvenser 

Att leda anbudsarbetet - hur styr jag projektet

Utvärdering

 • Trender och utveckling
 • Förstå olika utvärderingsmodeller och prismodeller 
 • Påverka vilka utvärderingsmodeller din kund använder 
 • Anpassa ditt anbud till utvärderings- och prismodell i anbudsförfrågan

DAG 2

Anbudsmatchen – Workshop med praktiska övningar i lag kring kritiska moment i upphandlingsprocessen. Ett levande anbudsspel där du är med och påverkar utfallet

Utdrag ur dagen

 • Hur påverkar jag underlaget i ”rätt” riktning? 
 • Vilka frågor kan jag ställa under anbudstiden? 
 • Kan upphandlaren verkligen ställa vilka krav som helst? 
 • Våra jurister accepterar inte avtalet, vad gör vi? 
 • Hur formulerar jag ett anbud som får höga poäng? 
 • Finns det sätt att få kontraktet lönsamt utanför det som upphandlas eller utvärderas? 
 • Tilldelningsbeslutet är fel, hur gör jag då?
Tills dess att vi har ett definitivt datum för när denna utbildning kan återupptas fysiskt erbjuder vi inga utbildningstillfällen.
Pris

17 900 kr exkl. moms

Tid

2 heldagar

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen

Utrustning

Vid workshop dag 2 behövs dator

Förkunskaper

Förkunskaper i LOU och anbudsgivning krävs

Målsättning

Efter genomförd utbildning är du trygg i olika angreppssätt vid anbudsgivning och kan hantera situationer som uppstår vid försäljning till offentlig sektor. Du känner till och kan agera proaktivt och reaktivt på olika varianter av förfrågningsunderlag, avtal och utvärderingsmodeller.

Målgrupp

Företagare, Bid Managers, Anbudsskrivare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor.

Kompetenstrappan

Fördjupande utbildning för dig som har goda kunskaper i LOU och har erfarenhet av anbudsgivning/försäljning till offentlig sektor. Detta är en fortsättning/påbyggnad på Certifierad anbudsgivare alternativt att du har inhämtat motsvarande kunskap på annat sätt.