Certifierad Anbudsgivare dag 4

Avancerad Fördjupningsutbildning - affärs- och upphandlingsjuridik

Certifierad Anbudsgivare dag 4 är en fördjupande påbyggnad av Certifierad Anbudsgivare. Här går vi djupare in i upphandlingsjuridikens utmaningar, möjligheter och avvägande av risker i ansvarsfrågor,  överprövning, rättsfall, sanktioner och viten.

Ur innehållet

 • Avtalsrätt
  • Avtalsstruktur
  • Minimikrav för avtal
  • För- och nackdelar med Viten
  • Ersättning och konsekvenser vid direkt och indirekt skada
  • Förhandling och anpassning av avtalsvillkor
  • Ramavtal - sanktioner vid bristande leverans eller avstående
 • Köprätt
  • Reglering av köparens och säljarens ansvarsförhållanden
  • Leveransvillkor
 • Överprövning enligt upphandlingslagarna
  • Överprövning i praktiken
  • När lönar det sig att överpröva
  • Så gör man en framgångsrik överprövning
  • Agerande vid överprövning av egen upphandling
 • Aktuella rättsfall
 • Övningar
Nästa tillfälle 14 februari 2018, 09:00 - 16:00, Stockholm
Pris

5 900 kr exkl. moms

Nivå

Avancerad Fördjupningsutbildning - Affärs- och upphandlingsjuridik

Tid

1 heldag

Plats

Lokal meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Företagare och säljare som vill få ökad kunskap om avtalsrätt och juridik av betydelse när man gör affärer med offentlig sektor.

Målsättning

Efter genomförd kurs har du fått fördjupade insikter och verktyg för att kunna se hur du ska hantera avtalsfrågor som uppstår i samband med offentlig upphandling.

Förkunskaper/Kompetenstrappan

Certifierad Anbudsgivare dag 4 är en avancerad fördjupningsdag av Certifierad Anbudsgivare. Goda grundläggande upphandlingsjuridiska kunskaper krävs för deltagande.

Kommande utbildningstillfällen
 • 21 februari, Göteborg
 • 21 mars, Malmö
 • 26 april, Stockholm