Affärs- och upphandlingsjuridik

Avancerad Fördjupningsutbildning - affärs- och upphandlingsjuridik

Affärs- och upphandlingsjuridik utbildningen är en fördjupande påbyggnad av Certifierad Anbudsgivare.Här går vi djupare in i upphandlingsjuridikens utmaningar, möjligheter och avvägande av risker i ansvarsfrågor,  överprövning, rättsfall, sanktioner och viten.

Ur innehållet

 • Avtalsrätt
  • Avtalsstruktur
  • Minimikrav för avtal
  • För- och nackdelar med Viten
  • Ersättning och konsekvenser vid direkt och indirekt skada
  • Förhandling och anpassning av avtalsvillkor
  • Ramavtal - sanktioner vid bristande leverans eller avstående
 • Köprätt
  • Reglering av köparens och säljarens ansvarsförhållanden
  • Leveransvillkor
 • Överprövning enligt upphandlingslagarna
  • Överprövning i praktiken
  • När lönar det sig att överpröva
  • Så gör man en framgångsrik överprövning
  • Agerande vid överprövning av egen upphandling
 • Aktuella rättsfall
 • Övningar
Nästa tillfälle Inga kommande kurstillfällen
Pris

fr. 6 400 kr exkl. moms

Fysisk utbildning

Pris: 7 900 kr exkl. moms
Plats: Lokal meddelas i bekräftelsen

Distansutbildning

Pris: 6 400 kr exkl. moms
Plats: Vid din dator

Nivå

Avancerad Fördjupningsutbildning - Affärs- och upphandlingsjuridik

Tid

1 heldag

Målgrupp

Företagare och säljare som vill få ökad kunskap om avtalsrätt och juridik av betydelse när man gör affärer med offentlig sektor.

Målsättning

Målet med utbildningen är att öka förståelsen för hur viktigt ett bra avtal är för en lyckad affär samt att ge ökad kunskap om upphandlingsjuridiken. Vi tittar på vilka risker och möjligheter som behöver hanteras i ett avtal och fördjupar oss i upphandlingsjuridikens sanktioner och dess konsekvenser.

Förkunskaper/Kompetenstrappan

Goda grundläggande upphandlingsjuridiska kunskaper krävs för deltagande.