Meny

Optimera och vitalisera din marknadsföring och försäljning mot offentlig sektor. Vi lär dig vad som krävs för att gå från reaktiv till proaktiv försäljning.

Ur innehållet

  • Hur skapar du en effektiv marknadsföring och försäljning mot offentlig sektor, som befintlig och som potentiell leverantör?
  • Vilka argument ska användas?
  • Vad är köparsidan intresserad av?
  • Hur kan du påverka förfrågningsunderlaget innan upphandlingen?
  • Hur ser bra förfrågningsunderlag ut? På många sätt. Vi visar exempel!
  • Checklista vid anbudsgivning.

Målsättning

Efter genomförd kurs har du fått fördjupade insikter och verktyg för att proaktivt kunna optimera din marknadsföring samt öka din försäljning mot och intäkter från offentlig sektor.

Målgrupp och förkunskaper

Företagare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor och de inom organisationen som är med i anbudsprocessen. Grundläggande kunskaper i offentlig upphandling motsvarande ”Lagen om offentlig upphandling” .

Pris, tid, plats och anmälan

5 900 kr exkl. moms, inklusive utbildningsmaterial, lunch och fika.
Utbildningen genomförs 09.00 – 16.00. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Stockholm: 17 maj 2017

Anmäl dig nedan!

  • Allmänna villkor
  • Vi hör av oss till dig via e-post med bekräftelse eller förslag till annat datum vid fullbokning. Anmälan är bindande för ditt företag/din organisation när Visma Commerce accepterat bokningen och skickat bekräftelse till dig. Se allmänna villkor.