Meny

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i framförallt ramavtal, överprövning och anbudsutvärdering.

Ur innehållet

 • Skillnad mellan krav och utvärderingskrierier
 • Krav på leverantören och kravspecifikation
 • Anbudsgivning tillsammans med andra
 • Användning av referenser
 • Exempel på vanliga utvärderingsmodeller
 • Vad är ett ramavtal - vad säger upphandlingsreglerna?
 • Hur tilldelas kontraktet/avropet när det finns flera leverantörer - rangordning eller förnyad konkurrensutsättning
 • Vad innebär en överprövning – vilka möjligheter erbjuder LOU ditt företag?
 • Vad innebär ogiltighetsförklaring av avtal?
 • Praktisk tillvägagångssätt och ställningstangande om överprövning. Hur kan en effektiv process se ut?

Målsättning

Efter genomgången utbildning ska deltagaren själv kunna avgöra om det är värt att begära överprövning eller inte. Deltagaren ska förstå ett par utvärderingsmodeller och ha kunskap om olika ramavtalsmodeller och vilken effekt de har på affären.

Målgrupp och förkunskaper

Företagare och säljare som lämnar anbud till offentlig sektor. Grundläggande kunskaper i offentlig upphandling motsvarande ”Lagen om offentlig upphandling”.

Pris, tid, plats och anmälan

5 900 kr exkl. moms, inklusive utbildningsmaterial, lunch och fika.
Utbildningen genomförs 09.00 – 16.00. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Stockholm: 16 mars 2017

Anmäl dig nedan!

 • Allmänna villkor
 • Vi hör av oss till dig via e-post med bekräftelse eller förslag till annat datum vid fullbokning. Anmälan är bindande för ditt företag/din organisation när Visma Commerce accepterat bokningen och skickat bekräftelse till dig. Se allmänna villkor.